Kol­men auton kola­ris­sa yksi louk­kaan­tui vaka­vas­ti

Polii­si sai maa­nan­tai­na noin kel­lo 17.15 aikaan hätä­kes­kuk­ses­ta teh­tä­vän, jon­ka mukaan kol­me hen­ki­lö­au­toa oli tör­män­nyt toi­siin­sa Kii­min­gis­sä, Yli­kii­min­gin­tien ja Koi­te­lin­kos­ken­tien ris­teyk­ses­sä.

Tapah­tu­ma­pai­kal­la polii­sil­le sel­vi­si, että Koi­te­lin­kos­ken­tiel­tä oli aja­nut hen­ki­lö­au­to Yli­kii­min­gin­tiel­le väis­tä­mis­vel­vol­li­suus ris­teyk­ses­sä- lii­ken­ne­mer­kin takaa ja tör­män­nyt ris­teyk­ses­sä Yli­kii­min­gin­tie­tä aja­nee­seen hen­ki­lö­au­toon.

Tapah­tu­ma­pai­kal­le oli tul­lut samaan aikaan myös kol­mas hen­ki­lö­au­to Yli­kii­min­gin­tie­tä pit­kin, jon­ka kans­sa Koi­te­lin­kos­ken­tiel­tä tul­lut auto myös kola­roi.

Kol­mes­sa onnet­to­muusau­tos­sa oli yhteen­sä seit­se­män hen­ki­löä, jot­ka toi­mi­tet­tiin ambu­lan­seil­la jat­ko­tut­ki­muk­siin Oulun Yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan.
Polii­sil­la ei ole tie­toa osal­lis­ten vam­mo­jen vaka­vuusas­tees­ta.

Polii­si tut­kii asi­aa täl­lä het­kel­lä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na. Päih­teil­lä ei ollut osuut­ta tapah­tu­miin.