Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li taas Poh­joi­sen par­haim­mis­tos­sa

Vuoden tapahtumajärjestäjä -kategoriassa finalistiksi noussut Sirpa Eskola ja Koiteli elää ry:n puheenjohtaja Kirsi Eskola myivät hetkessä loppuun festariliput joulukuussa.

Poh­joi­sen par­haat -tapah­tu­ma­gaa­lan fina­lis­tit on valit­tu. Vii­me vuo­den Vuo­den kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma -kate­go­rian voit­ta­ja Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li on jäl­leen fina­lis­tien jou­kos­sa. Täl­lä ker­taa tapah­tu­man tuot­ta­ja ja fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja  Sir­pa Esko­la on valit­tu fina­lis­tik­si Vuo­den tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä -kate­go­rias­sa.

Vuo­den 2017 par­hai­ta tapah­tu­mia juh­lis­te­taan Tapah­tu­mien gaa­las­sa 23.2. hotel­li-ravin­to­la Lasa­re­tis­sa. Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­lan joh­ta­ma raa­ti valit­see voit­ta­jat nel­jäs­sä kate­go­rias­sa, vuo­den paras kult­tuu­ri-, urhei­lu-, mes­su- ja busi­ness-tapah­tu­ma. Gaa­las­sa pal­ki­taan myös vuo­den tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä ja ylei­sön suo­sik­ki­ta­pah­tu­ma sekä muis­te­taan fes­ti­vaa­li- ja tapah­tu­ma-alan kiin­nos­ta­vaa avaus­ta tai tekoa eri­tyis­mai­nin­nal­la. Tänä vuon­na ylei­söää­nes­tyk­seen osal­lis­tui noin 2300 ihmis­tä.

Fina­lis­tit:

Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma

1.    Bätt­re Folk, Hai­luo­to
2.    Haa­pa­ve­si Folk, Haa­pa­ve­si
3.    Koi­te­li elää, Kii­min­ki
4.    Qstock, Oulu

Urhei­lu­ta­pah­tu­ma
1.    Lik­ko­jen lenk­ki, Oulu
2.    Oulun Ter­va­hiih­to
3.    Syö­te MTB, Pudas­jär­vi
4.    Trac­tor­Pul­ling, Tyr­nä­vä

Mes­su­ta­pah­tu­ma
1.    Hifi & Tuning Show, Oulu
2.    Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut, Oulu
3.    Tyr­nä­vän Peru­na­mark­ki­nat
4.    Wal­ta­kun­nal­li­set Wete­raa­ni­ko­ne­päi­vät, Oulai­nen

Busi­ness­ta­pah­tu­ma
1.    Health Demo­Da­te
2.    Industry Sum­mit
3.    Nort­hern Ser­vice Day
4.    Polar Bear Pitc­hing

Vuo­den tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä 2017
1.    Sir­pa Esko­la, Koi­te­li Elää
2.    Mai­ja Pero­la, Oulun Musiik­ki­juh­lat, val­ta­kun­nal­li­nen Suo­mi 100 -juh­la
3.    Jan­ne Soro­nen, Eput Pudik­sel­la
4.    Pek­ka Tah­ko­la, Syö­te MBT

Vuo­den eri­tyis­mai­nin­ta 2017
1.    Abra­ha­min pidot, Limin­ka
2.    Eput Pudik­sel­la, Pudas­jär­vi
3.    Kuus­kan paluu, Oulu
4.    Ski or Die, Ruka Kuusa­mo