KiimU:lla voi­mis­te­lu­lei­ri Pudas­jär­vel­lä

Kii­min­gin Urhei­li­jat tekee uuden­lais­ta yhteis­työ­tä Pudas­jär­ven Urhei­li­joi­den kans­sa jär­jes­tä­mäl­lä yhtei­sen kai­kil­le avoi­men voi­mis­te­lu­lei­rin 8–15-vuotiaille. Lei­ril­lä on joka päi­vä vähin­tään nel­jä tun­tia ohjat­tua lii­kun­taa, teli­ne- ja per­man­to­har­joit­te­lua, tans­sil­lis­ta voi­mis­te­lua, tans­sia ja kehon­huol­toa sekä muu­ta lei­rin oheis­toi­min­taa.

Elo­kuun 1.–3. päi­vä­nä jär­jes­tet­tä­vä lei­ri on suun­nat­tu aloit­te­le­vil­le ja hie­man voi­mis­te­lua tai teli­ne­voi­mis­te­lua har­ras­ta­neil­le. Ohjaa­jat tule­vat Voi­mis­te­lu­maa­il­mas­ta, Oulun voi­mis­te­luseu­ras­ta ja Kii­min­gin Urhei­li­jois­ta. Mak­sul­li­nen lei­ri on avoin kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le eikä edel­ly­tä kum­man­kaan seu­ran jäse­nyyt­tä.