Kii­min­gin Yrit­tä­jät ja Ran­ta­poh­ja leh­tiyh­teis­työ­hön

Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry sekä Ran­ta­poh­ja Oy ovat sol­mi­neet yhteis­työ­so­pi­muk­sen, joka kos­kee Kii­min­gin yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen Kii­min­ki-leh­den tuot­ta­mis­ta. Ran­ta­poh­ja tuot­taa yhdis­tyk­sel­le ensi vuon­na kol­me leh­teä, jot­ka ilmes­ty­vät kevääl­lä, kesäl­lä sekä syk­syl­lä. Leh­den vas­taa­va toi­mit­ta­ja vali­taan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen pii­ris­tä.

Ran­ta­poh­jal­la on ollut jo vuo­sia saman­tyyp­pi­nen sopi­mus Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n kans­sa.