Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­ho menes­tyi Kok­ko­lan kehäs­sä

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­ho menes­tyi Kok­ko­las­sa loka­kuun alus­sa käy­dyis­sä otte­luis­sa hyvin. Kil­pai­lui­den ensim­mäi­ses­sä otte­lus­sa Sebas­tian Autio (D 36 kg)otti erit­täin hyväl­lä nyrk­kei­lyl­lä sel­vän voi­ton Raa­hen Jes­se Luo­dos­ta.

–Var­sin­kin vasem­man suo­ran käyt­tö oli huip­pu­luok­kaa. Täy­del­li­nen tilan­tei­den hal­lin­ta ja nopeat rea­goin­nit sai­vat Raa­hen hyvin tais­tel­leen Luo­don tun­te­maan Aution yli­voi­mai­sen hal­lin­nan ole­van lii­kaa, val­men­ta­ja Mat­ti Lant­to ker­too.

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon Jaak­ko Juuso­la on KinK-salin uusi tulo­kas. Hän ei val­men­ta­jan mukaan kuvia kumar­te­le, vaan esiin­tyy kehäs­sä mie­hek­kääs­ti. Kok­ko­lan koke­nut oma poi­ka Marcus Mäki­nen otte­li Juuso­laa vas­taan D 39 kg –sar­jas­sa.

–Jaak­ko haas­toi roh­keas­ti koko otte­lun ajan Marcus­ta. Tiu­kan tais­te­lun pää­tyt­tyä nousi 2–1 voi­tol­la Marcuk­sen käsi voi­ton mer­kik­si vie­lä täl­lä ker­taa.

Sar­jas­sa C 57 kg Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon hur­ja­lyön­ti­sen Kris­tian Salo­kan­te­leen lyö­jän lah­jat todel­la näkyi­vät.

– Ensim­mäi­sen erän tun­nus­te­lun jäl­keen Kris­tian ava­si oman tykis­tön­sä, ja toi­ses­sa eräs­sä Reis­jär­ven Jimi Tynk­ki­nen jou­tui lujil­le. Kovat oikean suo­ran iskut uppo­si­vat lujaa vas­tus­ta­jan pää­hän. Kun kova­kun­toi­nen Kris­tian nos­ti pää­tö­se­rään tem­poa, niin vai­voin vas­tus­ta­ja pysyi pys­tys­sä koko otte­lun, Lant­to sanoo.

Otte­lus­ta tuli sel­vää­kin sel­vem­pi 3–0 voit­to Jää­lis­sä asu­val­le Kris­tian Salo­kan­te­leel­le, jon­ka otte­lusar­ja on komea, sil­lä hän on otel­lut nel­jäs­ti ja voit­ta­nut kaik­ki otte­lun­sa.