Kii­min­gin kir­jas­to on sul­jet­tu­na mar­ras-jou­lu­kuun

Kiimingin kirjaston palvelut ovat olleet Kiimingin ABC:lla lähes vuoden ajan. Väsitötilat sulkevat ovensa 1. marraskuuta, jonka jälkeen kirjasto on kiinni pari kuukautta. Avajaispäivänä marraskuussa 2018 Ritva Huhtala palveli Kerttu Halosta. (Arkisto: Teea Tunturi)

Kii­min­gin Syke-talon perus­kor­jaus­re­mont­ti alkaa val­mis­tua ja suun­ni­tel­mien mukaan kir­jas­to on tar­koi­tus ava­ta uudis­te­tuis­sa tilois­sa 7. tam­mi­kuu­ta 2020.

Kii­min­gin kir­jas­to pal­ve­lee ABC:llä  vie­lä 1. mar­ras­kuu­ta saak­ka, mut­ta on sul­jet­tu­na koko­naan muu­ton ajan 2.11.2019–6.1.2020.

Varauk­set voi nou­taa Kii­min­gin Oulu10:n asioin­ti­pis­tees­tä (Lem­pi­nie­men­tie 2)  tiis­tai­hin 31. jou­lu­kuu­ta saak­ka. Palau­tuk­sia ei Oulu10:ssä ote­ta vas­taan, ne voi jät­tää mui­hin Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton toi­mi­pis­tei­siin.

Lai­no­jen erä­päi­vät on siir­ret­ty ja ne ovat aikai­sin­taan 13. tam­mi­kuu­ta 2020. Omat lai­nat ja varauk­set voi tar­kis­taa OUTI-verk­ko­kir­jas­tos­ta osoit­tees­ta outi.finna.fi tai soit­ta­mal­la kir­jas­ton kes­ki­tet­tyyn asia­kas­pal­ve­luun nume­roon 08 5584 7337.

Jää­lin kir­jas­toa voi käyt­tää oma­toi­mi­ses­ti joka päi­vä kel­lo 7–21. Asia­kas­pal­ve­lua­jat Jää­lin kir­jas­tos­sa ovat ma–ti klo 10–16, ke klo 11–18 ja to–pe klo 13–20. Oma­toi­miai­ka­na kir­jas­toon pää­see kir­jas­to­kor­til­la ja sii­hen lii­te­tyl­lä PIN-koo­dil­la. Kir­jas­toau­to­jen pysäk­kiai­ka­tau­lun voi tar­kis­taa kir­jas­ton verk­ko­si­vuil­ta: www.ouka.fi/kirjasto.