Kep­pa­ri­ta­pah­tu­ma Län­si­tuu­len kou­lul­la

Mirella ottaa aikaa Fannin suorituksesta.

Län­si­tuu­len kou­lun 2ab luok­ka jär­jes­ti kes­ki­viik­koil­ta­na 3.10. kep­pi­he­vos­ta­pah­tu­man, jon­ka oppi­laat toteut­ti­vat itse aikuis­ten avul­la. Tavoit­tee­na oli har­joi­tel­la yrit­tä­jyyt­tä ja ker­ryt­tää luok­ka­ret­ki­ra­ho­ja. Tapah­tu­maan osal­lis­tui 80 rat­suk­koa.

Ennen tapah­tu­maa kaik­ki oppi­laat val­mis­ti­vat oman kep­pi­he­vo­sen ja osa oppi­lais­ta val­mis­ti estei­tä huol­ta­jien avul­la. Lisäk­si oppi­laat toi­vat tapah­tu­maan omia estei­tä. Oppi­laat suun­nit­te­li­vat 5–12-vuotiaille kol­me eri­kor­kuis­ta este­ra­taa sekä har­joit­te­li­vat tapah­tu­mas­sa tar­vit­ta­via tai­to­ja. Tapah­tu­man aika­na oppi­laat pys­tyt­ti­vät radat, toi­mi­vat rata­mes­ta­rei­na sekä työs­ken­te­li­vät kah­vios­sa.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen oli eri­lais­ta kuin taval­li­nen kou­lun­käyn­ti, sil­lä opis­ke­lus­sa ei käy­tet­ty kir­jo­ja ja aikui­set aut­toi­vat työs­ken­te­lys­sä. Ajan­ot­to oli muka­vaa, kun sai pai­nel­la sekunt­ti­kel­lon nap­pu­loi­ta ja las­kea aiko­ja, tuu­ma­si Tuo­mas.

Anna tyk­kä­si olla rata­mes­ta­ri­na, joka nos­ti tipah­ta­neet puo­mit ja näyt­ti vir­he­pis­tei­tä. Lumia ja Eevi puo­les­taan työs­ken­te­li­vät kah­vios­sa ja tyk­kä­si­vät las­kea raho­ja. Vee­ra ja Matil­da innos­tui­vat jär­jes­tä­mään oman tapah­tu­man. Seu­raa­va­na päi­vä­nä eka­luok­ka­lai­set sai­vat rat­sas­taa este­ra­dan kou­lu­päi­vän aika­na.

Toi­mit­ta­jat Net­ta, Fan­ni, Mirel­la, Anna, Tiia ja Tuo­mas

Wil­liam, Vie­na, Alva, Mii­na, Matil­da, Lil­ja-Sofia ja Topi tyk­kä­si­vät oman kep­pa­rin teke­mi­ses­tä.