Kemi­läis­mies käry­si rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Kui­va­nie­mel­lä

Oulun polii­si pysäyt­ti puo­le­nyön jäl­keen Kui­va­nie­mel­lä auton, jota kul­jet­ti noin 40-vuo­tias kemi­läis­mies. Polii­si puhal­lut­ti kul­jet­ta­jan, joka hen­käi­si alko­met­riin yli kah­den pro­mil­len luke­mat.

Myö­hem­min vir­ka­val­lan saa­tet­tua mie­hen polii­sin tiloi­hin suo­ri­tet­tiin uusi puhal­lu­tus tark­kuusal­ko­met­ril­lä. Tark­kuusal­ko­met­rin tulos ker­toi mie­hen ole­van 1.52 pro­mil­len huma­las­sa.

Rat­ti­juo­pu­muk­sen lisäk­si mies syyl­lis­tyi ajo­neu­vo­rik­ko­muk­seen, sil­lä hänen käyt­tä­män­sä auto ei läpäis­syt tar­kas­tus­ta. Asi­aa tar­kas­tel­les­sa polii­si tote­si, että kemi­läis­mie­hen ajo­neu­vo oli kat­sas­tet­tu edel­li­sen ker­ran vuon­na 2015 ja pois­tet­tu tie­lii­ken­ne­käy­tös­tä.

Polii­si kir­ja­si riko­sil­moi­tuk­sen tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja ajo­neu­vo­rik­ko­muk­ses­ta sekä mää­rä­si mie­hen ajo­kiel­toon.