Kel­los­ta ja Kii­min­gis­tä uusia tont­te­ja myyn­tiin

Kel­lon Leton­ran­nan alu­een kol­me tont­tia sekä Kii­min­gin Hako­mäen alu­een kol­me tont­tia ovat ainoat Ran­ta­poh­jan alu­een uudet oma­ko­ti­ton­tit, jot­ka kau­pun­ki lait­taa myyn­tiin tänä kevää­nä tar­jous­ten perus­teel­la.

Kaik­ki­aan Oulun kau­pun­ki lait­taa tänä kevää­nä myyn­tiin 35 oma­ko­ti­ta­lo­tont­tia. Ton­tit ovat esil­lä ja haet­ta­vis­sa Oulun seu­dun kart­ta­pal­ve­lus­sa Kart­ta­tiel­lä. Tar­jous­ten jät­tö­ai­ka alkaa per­jan­tai­na 22.2. kel­lo 8.00 ja tar­jouk­set tulee jät­tää maa­nan­tai­na 18.3. kel­lo 16.00 men­nes­sä.

Tar­jous­ten perus­teel­la myy­tä­viä oma­ko­ti­tont­te­ja voi­vat hakea kaik­ki ton­teis­ta omiin asu­mis­tar­pei­siin kiin­nos­tu­neet yksi­tyis­hen­ki­löt ja per­heet. Oma­ko­ti­tont­tien jat­ku­va haku kes­key­te­tään mää­rä­ai­kai­sen haun ajak­si.