Kel­los­sa Kesä­päi­vät vii­kon­lop­pu­na

Kivi­nie­men ran­nas­sa jär­jes­te­tään Kel­lon kesä­päi­vät tule­va­na lau­an­tai­na kel­lo 11–15. Ohjel­mas­sa on nap­pu­la­ki­sat, ongin­taa, kalan­kä­sit­te­ly­näy­tös ja kalas­tusa­lus­ten ja pyy­dys­ten esit­te­lyä. Puhu­ja­na on euroop­pa­mi­nis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rai­nen Oulus­ta. Lisäk­si kisa­taan tikan­hei­tos­sa. Mah­dol­li­suus on myös Pot­na­pek­ka-aje­luun Kel­lon ympä­ri.

Esiin­ty­ji­nä kuul­laan Topi Tau­ni­har­jua, Voit­to Lep­päs­tä ja Kii­aa & Cari­taa.

Tapah­tu­man jär­jes­tää Kel­lon asu­kas­tu­pa yhdes­sä monien yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa.