Kel­lon kou­lu-uhkauk­seen liit­tyen on teh­ty kiin­niot­to

Polii­si on otta­nut tänä aamu­na yhden hen­ki­lön kiin­ni liit­tyen Kel­lon kou­lua kos­ke­vaan uhkauk­seen. Alus­ta­vien tut­ki­mus­ten perus­teel­la asi­aan ei näy­tä liit­ty­vän mui­ta hen­ki­löi­tä. Epäil­lyn jäl­jil­le pääs­tiin polii­sin omien tut­ki­mus­ten perus­teel­la.

Epäil­lyn tar­kem­mat kuu­lus­te­lut aloi­te­taan tänään ja asias­ta tie­do­te­taan myö­hem­min uudel­leen, mikä­li tie­do­tet­ta­vaa ilme­nee.