Käve­lyl­le tur­val­li­sen rei­tin puo­les­ta

Ylikiimingissä otetaan kantaa liikenneturvallisuuteen huoltoaseman läheisyydessä.

Yli­kii­min­gis­sä jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 5.12. kel­lo 13–14 käve­ly­tem­paus Havu­las­ta Seol­le, jos­sa ote­taan kan­taa suo­ja­tien puut­tu­mi­seen huol­toa­se­man koh­dal­ta. Asias­ta on teh­ty hake­mus myös ELY-kes­kuk­sel­le.

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jien jär­jes­tä­mäl­lä tapah­tu­mal­la halu­taan tuo­da ilmi, että pai­kal­la on sat­tu­nut usei­ta vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

– Jär­jes­täm­me käve­ly­tem­pauk­sen juu­ri sii­hen koh­taan, mihin haluam­me tur­val­li­sen suo­ja­tien. Huol­toa­se­mal­la tar­joam­me kah­vit ja mun­kit. Rin­nas­sa meil­lä on “Koh­taa mut” -pins­sit. Myym­me pins­se­jä alu­een asuk­kail­le ennen tem­paus­ta ja tem­pauk­ses­sa pins­sin hal­tial­le tar­jo­taan kah­vit, ker­too Annii­na Saa­ri­nen Yli­kii­min­gin omais­hoi­ta­jat ry:stä.