Jul­ku­nen jäl­leen voit­toon tuk­ki­lais­ki­sas­sa

Kemijärven monitoimiurheilija Juha Julkunen voitti tälläkin kertaa Iin tukkilaiskisan koskenlaskun yleisen sarjan ja pysyi tukin kyydissä seisaallaan koko suorituksen ajan.
Tuk­ki­lais­ki­sat Iis­sä Raa­sak­ka­kos­kel­la sujui­vat tänään hie­nos­ti. Väkeä ker­tyi pai­kal­le hyvin ja sää­kin suo­si, vaik­ka aamul­la joki­var­teen saa­tiin­kin muu­ta­ma tip­pa vet­tä. Kuvas­sa kos­kes­sa tai­tei­lee Kemi­jär­ven moni­toi­miur­hei­li­ja Juha Jul­ku­nen, joka täl­lä­kin ker­taa voit­ti kos­ken­las­kun ylei­sen sar­jan ja pysyi tukin kyy­dis­sä sei­saal­laan koko suo­ri­tuk­sen ajan. Jul­kusel­le voit­to­ja Iin kisois­ta on ker­ty­nyt jo mone­na vuon­na.

Jul­kusen aika oli 1.48 ja toi­sek­si las­ke­tel­lut Pudas­jär­ven Pau­li Yli­ta­lo hävi­si vii­si sekun­tia. Myös Yli­ta­lo suo­riu­tui kos­kes­ta sei­soen jämä­käs­ti tuk­kin­sa seläs­sä

Kol­man­nek­si sar­jas­sa sijoit­tui Joni Jääs­ke­läi­nen ja nel­jän­nek­si Veli Paak­ko­la.

Ikä­mies­sar­jan voit­ta­jak­si las­ki Han­nu Ket­tu­nen Savon­lin­nas­ta. Toi­sek­si ylsi Iin Riku Paka­nen, joka onnis­tui sei­so­maan tukil­la läpi kos­ken, ja kol­mas oli Visa Paak­ko­la. Riku Paka­nen hävi­si voi­ton vain kah­del­la sekun­nil­la.

Lue lisää ensi tiis­tain Ran­ta­poh­jas­ta.