Juk­ka Kes­ki­ta­lo valit­tiin Oulun seu­raa­vak­si piis­pak­si ensim­mäi­sel­lä vaa­li­kier­rok­sel­la

Jukka Keskitalo on Oulun hiippakunnan uusi piispa. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Kes­ki­viik­ko­na 15.8. pide­tys­sä Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­lis­sa alus­ta­van ään­ten­las­ken­nan jäl­keen Kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­lia­pääl­lik­kö Juk­ka Kes­ki­ta­lo sai yli puo­let anne­tuis­ta äänis­tä (alus­ta­van tulok­sen mukaan 59,4 %) ja tuli suo­raan vali­tuk­si Oulun seu­raa­vak­si piis­pak­si. Piis­pan­vaa­lin alus­ta­vas­sa tulos­las­ken­nas­sa ääni­mää­rät jakau­tui­vat kol­men ehdok­kaan kes­ken seu­raa­vas­ti: Juk­ka Kes­ki­ta­lo sai yhteen­sä 597 ään­tä, Nii­lo Peso­nen 261 ään­tä ja Juk­ka Hau­ta­la 145 ään­tä. Vaa­lin äänes­tys­pro­sent­ti oli 88,7 %.

Äänioi­keus oli hiip­pa­kun­nan papeil­la sekä samal­la mää­räl­lä seu­ra­kun­tien valit­se­mil­la maal­lik­ko­jä­se­nil­lä. Äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 1133. Tulok­set vah­vis­te­taan tors­tai­na kel­lo 14 alka­vas­sa tuo­mio­ka­pi­tu­lin istun­nos­sa. Tule­va piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo on median tavat­ta­vis­sa tänään klo 17.00 alka­vas­sa tilai­suu­des­sa Oulun tuo­mio­ka­pi­tu­lis­sa, Hal­li­tus­ka­tu 3.

Uusi piis­pa aloit­taa teh­tä­väs­sään 1.11.2018. Piis­pan vir­kaan vih­ki­mys jär­jes­te­tään Oulun tuo­mio­kir­kos­sa 11.11.2018.

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­lia­pääl­lik­kö, TT Juk­ka Kes­ki­ta­lo on syn­ty­nyt vuon­na 1962. Hänet vihit­tiin papik­si vuon­na 1988. Vuon­na 1999 hän väit­te­li teo­lo­gian toh­to­rik­si. Kes­ki­ta­lo on toi­mi­nut kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­lia­pääl­lik­kö­nä vuo­des­ta 2010.