Jon­na Olko­nie­men SM-sar­ja jat­kuu vii­kon­lop­pu­na Huit­ti­sis­sa

Iiläinen Jonna Olkoniemi yhdessä sipoolaisen kartanlukijansa Reeta Hämäläisen kanssa. Kaksikon rallin SM-sarja jatkuu viikonloppuna Huittisissa ja Sastamalassa järjestettävässä SM Enset -rallissa. Arkistokuva. Kuva: Jari Kohonen

Iiläi­sen Jon­na Olko­nie­men SM-sar­ja jat­kuu sar­jan kuu­den­nel­la osa­kil­pai­lul­la lau­an­tai­na 1. syys­kuu­ta. Kuu­des osa­kil­pai­lu SM Enset -ral­li aje­taan Huit­tis­ten ja Sas­ta­ma­lan alu­eel­la ja sii­hen kuu­luu kah­dek­san eri­kois­koet­ta.

Ral­lin läh­tö on lau­an­tai­na minuu­tin yli aamu­kym­me­nen Huit­ti­sis­sa ja maa­li vas­taa­vas­ti illan suus­sa Sas­ta­ma­las­sa. Kil­pai­luun on ilmoit­tau­tu­nut 85 auto­kun­taa. Jon­na Olko­nie­men luo­kas­sa on vii­si kil­pai­li­jaa ja iiläi­nen kil­pai­lee ral­lis­sa nume­rol­la 15.

– Kävim­me aiem­min kesän kovim­mil­la hel­teil­lä aja­mas­sa samoil­la seu­duil­la kv-ral­lin ja nyt ajet­ta­va SM-ral­li liik­kuu samal­la seu­dul­la. Toi­von­kin, että sil­loin saa­dus­ta reit­ti­ko­ke­muk­sis­ta oli­si nyt hyö­tyä, Jon­na Olko­nie­mi ker­too.

Olko­nie­mi aloit­taa kil­pai­lun nuo­tit­ta­mi­sen per­jan­tai­na Riia Ran­ta­sa­lon kans­sa, sil­lä iiläi­sen vaki­tui­nen kar­tan­lu­ki­ja Ree­ta Hämä­läi­nen pää­see työ­kii­rei­den­sä vuok­si kisa­pai­kal­le vas­ta per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä. Kil­pa-aja­ja ajaa per­jan­tai-illal­la kar­tan­lu­ki­jan­sa kans­sa tes­tie­ri­kois­ko­keen ennen lau­an­tais­ta kil­pai­lua.

– Olem­me tea­min kans­sa aja­neet ennen kil­pai­lua lyhyen tes­tin, jos­sa auton ajet­ta­vuut­ta saa­tiin parem­mak­si ja se on nyt tosi kiva ajaa. Näin auton­kin osal­ta on muka­va läh­teä ral­liin, Olko­nie­mi kuvai­lee tun­nel­mi­aan vii­kon­lo­pun osa­kil­pai­luun liit­tyen.