Jan­ne Joke­lai­nen Iin tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

Lumi­joen kun­nan kehi­tys­joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen on valit­tu Iin kun­nan tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si. Varal­le valit­tiin Iin kun­nan kun­nal­lis­tek­nii­kan pääl­lik­kö Kat­ja Arvo­la.

Kun­nan­hal­li­tus äänes­ti valin­nas­ta eili­ses­sä kokouk­ses­saan. Joke­lai­sen kan­nal­la oli yhdek­sän kun­nan­hal­li­tuk­sen jäsen­tä, Arvo­laa äänes­ti kak­si.

Iin kun­nan nykyi­nen tek­ni­nen joh­ta­ja Mark­ku Vitik­ka jää eläk­keel­le hei­nä­kuun alus­ta alkaen. Vapau­tu­vaan vir­kaan tuli 17 hake­mus­ta. Työ­ryh­mä haas­tat­te­li nel­jä haki­jaa ja heil­le teh­tiin myös sovel­tu­vuus­tes­tit.