Jäät kasaan­tu­vat jo Yli­kii­min­gis­sä

Kevät ete­nee ja sää läm­pe­nee. Tul­va-aika lähes­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la myös poh­joi­sem­pia jokia. Kii­min­ki­joel­le on tul­va­hui­pun ennus­tet­tu sat­tu­van vapun tie­noil­le, mut­ta jäät ovat jo liik­keel­lä monin pai­koin.
Kii­min­ki­jo­ki kasaa jäi­tä paras­ta aikaa Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­lä, kuten kuvan toi­mi­tuk­sen lähet­tä­neen Juha­nin otok­ses­ta ilme­nee.
 Jos otat kuvan tul­va­ti­lan­tees­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, voit lähet­tää sen jul­kais­ta­vak­si Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vuil­la ja pape­ri­leh­des­sä. Lii­tä mukaan omat tie­to­si sekä tie­toa kuvan­ot­to­pai­kas­ta ja tul­va­ta­pah­tu­mas­ta. Kuvan ja tie­dot voit lähet­tää säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen toimitus@rantapohja.fi tai vies­ti­nä nume­roon 0405173842

Arvom­me kuvien lähet­tä­jien kes­ken Ran­ta­poh­jan digi­vuo­si­ker­ran (näköis­leh­ti ja verk­ko­leh­ti).