Jää­lin kir­jas­ton oma­toi­mi­tek­niik­ka sul­jet­tu­na pää­siäi­sen aika­na vää­rin­käy­tös­ten vuok­si

Lai­va­kan­kaan kou­lul­la sijait­se­va Jää­lin kir­jas­to on sul­jet­tu­na pää­siäi­sen ajan 19. – 22.4.2019. Oma­toi­mi­tek­niik­ka sul­je­taan tors­tai­na 18.4. kel­lo 21.00 ja ava­taan taas tiis­tai­na 25.4. kel­lo 7.00.

Oma­toi­mi­kir­jas­ton sul­ke­mi­sen syy on tois­tu­va tilan vää­rin­käyt­tö ja levot­to­muus vii­kon­lop­pui­sin. Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton muut oma­toi­mi­kir­jas­to­yk­si­köt ovat auki pää­siäi­sen aika­na nor­maa­lis­ti. Jää­lin kir­jas­ton jat­koa tilan­tees­ta tie­do­te­taan Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton verk­ko­si­vuil­la ja Jää­lin kir­jas­ton oven tie­dot­teis­sa.