Itse­näi­syyt­tä juh­li­taan eri­lai­sin tapah­tu­min

Itsenäisyyspäivänä muistetaan sankarivainajia. Kuva Haukiputaan sankarihaudoilta Suomen täyttäessä 100 vuotta vuonna 2017. Kuva: Auli Haapala

Itse­näi­syyt­tä juh­li­taan monin pai­koin tilai­suuk­sis­sa myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la per­jan­tai­na 6.12.

Itse­näi­syys­päi­vän­viet­to alkaa jo aat­to­na 5.12. , jol­loin voi jär­jes­tää yhtei­sen kah­vi­het­ken kodeis­sa tai työ­pai­koil­la kel­lo 14 alkaen. Oulus­sa aina­kin kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la on myös koh­tei­ta, jot­ka valais­taan sini­val­koi­sin valoin.

Kai­kil­le avoin itse­näi­syys­päi­vän kan­sa­lais­juh­la jär­jes­te­tään tänä vuon­na Oulun kau­pun­gin­ta­lon juh­la­sa­lis­sa 6.12. klo 13–14.  Juh­la­pu­hu­ja­na on kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen Hilk­ka Haa­ga ja ohjel­mas­sa on musiik­kia. Kau­pun­ki kut­suu sotiem­me vete­raa­nit kun­nia­vie­raik­si juh­laan.

Hau­ki­pu­taal­la on 6.12. itse­näi­syys­päi­vän juma­lan­pal­ve­lus, jon­ka jäl­keen kun­nia­käyn­ti san­ka­ri­hau­doil­la. Kun­nia­var­tios­sa on Par­tio­lip­pu­kun­ta Putaan Vilk­kaat. Itse­näi­syys­päi­vän juma­lan­pal­ve­luk­set on myös Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin kir­kois­sa.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tä­vän itse­näi­syys­päi­vä­juh­lan juh­la­pu­hu­ja­na on Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jon­na Kur­vi­nen.

Juh­lan jär­jes­tää Hau­ki­pu­taan rin­ta­ma­ve­te­raa­nit ja sotain­va­li­dit, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta ja LC Haukipudas/Kello.

Itse­näi­syys­päi­vän kun­to­tans­sit jär­jes­te­tään Hei­ton talol­la Hau­ki­pu­taal­la kel­lo 14–17.

Olha­van tais­te­lu muis­tois­sa

Iin itse­näi­syys­päi­vän juh­las­sa 6.12. muis­tel­laan Olha­van tais­te­lun 75-vuo­tis­päi­vää. Sep­pe­leet las­ke­taan san­ka­ri­hau­doil­le Oijär­vel­lä ja Olha­vas­sa aamul­la. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä on juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set.

Olha­van kou­lul­la jär­jes­te­tä­vän juh­lan ohjel­mas­sa kel­lo 12 alkaen on lip­pu­kul­kue, musiik­kia, runo­ja ja vete­raa­nien kukit­ta­mien. Kun­nan ter­veh­dyk­sen tuo Johan­nes Tuo­me­la ja juh­la­pu­heen pitää Erk­ki Tas­ki­la.