Ilmai­sia koi­ran­kak­ka­pus­se­ja auto­maa­tis­ta

Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa koi­ra­nul­koi­lut­ta­jil­le ilmai­sia koi­ran­kak­ka­pus­se­ja Tiks­Pac-auto­maa­teis­ta, joi­ta on lai­tet­tu eri puo­lil­le kau­pun­kia 25 kap­pa­let­ta. Sijain­nit voi kat­soa kartta.ouka.fi -sivus­tol­ta >Kadut ja puis­tot >Varus­teet.

Ase­mil­ta voi vapaas­ti hakea pus­se­ja käyt­töön­sä vähän kau­em­paa­kin. Pus­si­pis­tei­tä on Ran­ta­poh­jan alu­eel­la täl­lä het­kel­lä aina­kin yksi Hau­ki­pu­taan, Kel­lon, Kii­min­gin ja Jää­lin kes­kus­tois­sa.

Tiks­Pac pal­ve­lu tukee kau­pun­gin yleis­ten aluei­den puh­taa­na­pi­toa. Toi­vot­ta­vaa on, että pus­se­ja käy­te­tään oike­aan tar­koi­tuk­seen, eikä niil­lä ros­ki­te­ta luon­toa. Toi­min­taa rahoi­te­taan muun muas­sa yri­tys­ten tuel­la. Auto­maa­teis­sa on yri­tys­ten mai­nok­sia.

Pal­ve­lus­ta kerä­tään palau­tet­ta ja käyt­tö­ko­ke­mus­ta säh­köi­sen palau­te­jär­jes­tel­män kaut­ta www.ouka.fi/palaute. Palau­tet­ta voi antaa myös pus­sien lop­pu­mi­ses­ta teli­nees­tä. Ase­mat täy­den­ne­tään arki­päi­vi­sin asiak­kai­den ilmoi­tuk­ses­ta säh­köi­sen palau­te­ka­na­van kaut­ta.