Iin visai­li­jat hal­lit­si­vat twis­tin his­to­rian

Isän­päi­vän Järk­kä­vi­sas­sa oli poik­keuk­sel­li­sen suu­ri pis­te­ha­jon­ta. Pal­lo pomp­pii jos­kus toi­sil­le enem­män kuin toi­sil­le. Itä­maan tie­tä­jien edel­lis­vii­kon hui­ma pin­na­pot­ti kui­vui täl­lä ker­taa. Var­sin­kin alku oli kan­ke­aa, eikä eka vih­je auen­nut ykkö­sel­lä­kään. Lop­pua koh­ti para­ni. Anne­li Auer toi kol­mo­sen, vih­je ja Vasa-lop­pet kak­ko­sen ja ykkö­siä asta­los­ta, JFK:n toi­ses­ta nimes­tä ja Fou­ga Magis­te­rin koti­maas­ta. Saa­ris­to­lai­set oli­vat eka­jak­son jäl­keen vain pin­nan peräs­sä Dingleis­tä. Iin dema­ri­val­tuu­te­tut toi­vat heti kak­ko­sen kuin myös Chub­by Chec­ke­rin vauh­dit­ta­ma tans­si. EU-mai­den ukko­jen tis­ki­vuo­rois­ta, jää­kie­kon yhtey­des­tä kalas­tuk­seen ja Vesai­sen kuo­le­mas­ta lisä­pin­no­ja.

Dinglet kom­pu­roi alus­sa, mut­ta lop­puo­sa meni poru­kan par­hai­ten. Ainoa­na nap­sah­ti pis­teet Har­mat­ta­nis­ta ja Kari Pek­ko­sen roo­lis­ta Suo­men his­to­rias­sa. Urhei­lu oli tutun hyvä. Ihme kyl­lä Hele­na Lindgre­nin veli oli outo. Wil­liam Kemm­le­rin kysee­na­lai­nen kun­nia olla eka­na oli oikein kuten Päk­ki­kan­kaal­la­kin. Päk­ki­kan­gas jat­koi sii­tä, mihin viik­ko sit­ten jäi ilman kort­ti­mies­tä­kin. Musii­kis­ta oli­vat Peli­man­net yhtä help­po­ja kuin kita­ra­san­ka­ri Jor­ma Kau­ko­nen. Kol­mo­nen Pih­ti­pu­taan sur­ma­tuis­ta polii­seis­ta, Ruot­sin jal­ka­pal­lo­mi­ta­leis­ta ja vih­jeis­tä. Saa­ris­to­lais­ten ohel­la pin­na Hol­le Holo­pai­ses­ta ja ainoa­na Maria Ohi­sa­lon oppiar­vos­ta.

Itä­maan tie­tä­jät 21,5, Saa­ris­to­lai­set 22, Dinglet 34, Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tys 42. Luki­ja­ky­sy­mys (van­ha) Suo­men pre­si­den­teis­tä oli yksi etu­ni­mi Kyös­ti Kal­liol­la. Uusi: Mikä on komi­sa­rio Pal­mun etu­ni­mi?