Iin lukion uudet yli­op­pi­laat

Iin lukion uudet yli­op­pi­laat ovat: Ala­mä­ki Emma, Ala­mä­ki Saa­ra, Annu­nen Vee­ra, Eriks­son Joo­na, Huh­ta Iida-Maria, Hyvä­ri Aap­po, Jak­ki­la Tero, Joke­lai­nen Juu­lia, Jur­va­kai­nen Eeme­li, Jus­si­la Jes­sica, Koi­vu­vaa­ra Eero, Kär­sä­mä Jere, Käy­rä Juu­li, Käy­rä Ossi, Lap­pa­lai­nen Anna, Miet­tu­nen Hele­na, Mäen­pää Susan­na, Nie­me­lä Art­tu­ri, Nie­me­lä Topias, Nii­ra­nen Mil­la, Paa­so Kai­sa, Par­ta­nen Emi­lia, Pau­an­ne Anna-Maria, Reki­nen Anni, Repo Moo­na, Räi­hä Seve­ri, Sai­nio Joo­nas, San­ka­la Pet­ra, Sas­si Inka, Siu­rua Sal­la, Säk­ki­nen Pek­ka, Tii­ro Annii­na, Utriai­nen Jani­ta, Van­ha­la Marian­ne, Vata­nen Saa­na, Vei­jo­la Juho, Väli­pak­ka Inka ja Yli­pää Sara.

Ran­ta­poh­ja onnit­te­lee Iin lukion kevään 2018 uusia yli­op­pi­lai­ta.