Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ete­nee Rova­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­sa

Rova­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen nimeä­mä haas­tat­te­lu­ryh­mä on 4. — 8.11. haas­ta­tel­lut 11 kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaa hake­nut­ta hen­ki­löä. Haas­ta­tel­luis­ta haki­jois­ta haas­tat­te­lu­ryh­mä päät­ti yksi­mie­li­ses­ti lähet­tää sovel­tu­vuusar­vioi­ta­vak­si Iin kun­nan­joh­ta­ja­jan Ari Ala­tos­sa­van sekä kol­me muu­ta haki­jaa, jot­ka ovat Ähtä­rin kun­nan­joh­ta­ja Jar­mo Pie­ni­mä­ki, Kemin sata­man aiem­pi toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Rant­si ja  Porin kau­pun­gin ympä­ris­tö- ja lupa­pal­ve­lui­den toi­mia­la­joh­ta­ja Ulla-Kir­sik­ka Vai­nio.
Sovel­tu­vuusar­vioin­nit toteu­te­taan 11. — 22.11. Val­tuus­to­ryh­mien haas­tat­te­lui­hin ete­ne­vis­tä haki­jois­ta pää­te­tään sovel­tu­vuusar­vioin­tien tulos­ten rapor­toin­nin jäl­keen.
Rova­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to valit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan tavoi­te­ai­ka­tau­lun mukaan kokouk­ses­saan 9.12.2019.