Iin ja Oulun työt­tö­myys lähes vuo­den­ta­kai­sel­la tasol­la

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la jou­lu­kuus­sa 11,1 pro­sent­tia, mikä on 0,3 pro­sent­tiyk­sik­köä kor­keam­pi kuin vuo­si sit­ten. Kun­nit­tain työt­tö­myy­sas­te vaih­te­li Hai­luo­don 6,4 pro­sen­tin ja Tai­val­kos­ken 13,8 pro­sen­tin välil­lä.

Oulus­sa työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli 11 700, mikä on 57 pro­sent­tia maa­kun­nan kai­kis­ta työt­tö­mis­tä. Oulun työt­tö­myy­sas­te oli jou­lu­kuun lopus­sa 12,0 pro­sent­tia, mikä on sama mää­rä kuin vuo­si sit­ten.

Iis­sä oli jou­lu­kuun lopus­sa 533 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 28 enem­män kuin vuo­si sit­ten. Iin työt­tö­myys­pro­sent­ti oli nyt 12,6, kun se vuo­si sit­ten oli 12,4.

Poh­jois-Poh­jan­maan työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tos­sa (TE-toi­mis­to) oli jou­lu­kuun aika­na tar­jol­la kaik­ki­aan 8 000 avoin­ta työ­paik­kaa, mikä on 2 400 enem­män kuin vuo­si sit­ten.

Oulus­sa oli vuo­den lopus­sa 2 378 avoin­ta työ­paik­kaa. Vuo­si sit­ten avoin­ten työ­paik­ko­jen mää­rä oli 1 662.

Iis­sä vii­me vuo­den lopus­sa avoi­me­na oli 42 työ­paik­kaa. Vuo­si sit­ten jou­lu­kuun lopus­sa avoi­mia työ­paik­ko­ja oli 27.