Iiläis­mie­hen aja­mas­ta autos­ta löy­tyi huu­mausai­nei­ta

Hätä­kes­kuk­seen tuli ilmoi­tus kes­ki­viik­ko­na myö­hään illal­la Oulus­sa Poh­jan­tiel­lä sei­laa­vas­ta ja yli­no­peut­ta aja­vas­ta val­koi­ses­ta paket­ti­au­tos­ta.

Polii­si­par­tio tapa­si kysei­sen ajo­neu­von Tui­ras­ta Meri­kos­ken­ka­dul­ta. Kul­jet­ta­ja­na toi­mi­neel­le nuo­reh­kol­le iiläi­sel­le mie­hel­le teh­tiin huu­mausai­neen pika­tes­ti, joka antoi posi­tii­vi­sen tulok­sen. Lisäk­si ajo­neu­vos­ta löy­tyi etsin­näs­sä epäil­tyä huu­mausai­net­ta.

Kul­jet­ta­ja toi­mi­tet­tiin veri­ko­kee­seen ja sen jäl­keen kiin­nio­te­tuk­si Hau­ki­pu­taan polii­si­van­ki­laan. Polii­si laa­ti kul­jet­ta­jas­ta riko­sil­moi­tuk­sen nimik­keil­lä rat­ti­juo­pu­mus, huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos ja huu­mausai­ne­ri­kos.