Ice Ska­ting Tour Yli­kii­min­gis­sä

Ice Ska­ting Tour kier­tu­een mak­su­ton luis­te­lu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 10. hel­mi­kuu­ta Yli­kii­min­gin kes­kus­tan luis­te­lu­ken­täl­lä kel­lo 18–20.

Kysees­sä on val­ta­kun­nal­li­nen kier­tue, jon­ka luis­te­luil­lat ovat koko per­heen tapah­tu­mia. Mak­sut­to­man luis­te­luil­lan ohjel­mas­sa on muun muas­sa musiik­kia, kun­to­luis­te­lua, lim­boa, pujot­te­lua, jää­discoa sekä mui­ta kisai­lu­ja. Suo­men Luis­te­lu­lii­ton tapah­tu­maa Oulus­sa ovat muka­na jär­jes­tä­mäs­sä Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut sekä Oulun 4H-yhdis­tys.