Hyvin­voin­ti­tu­pa­kier­tue asu­kas­tu­vil­la

Hyvin­voin­ti­tu­pa-kier­tue pysäh­tyy kevään aika­na Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­vil­la. Tupa­päi­vät innos­ta­vat liik­ku­maan ja pitä­mään huol­ta omas­ta koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kier­tu­ee­seen sisäl­tyy myös kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia, jump­pa­tuo­kioi­ta, sau­va­kä­ve­lyä, kehon­huol­toa sekä ter­vey­sin­foa.

Hyvin­voin­ti­tu­pa­kier­tue aloit­ti Kel­lon asu­kas­tu­val­ta eilen. Hau­ki­pu­taal­la ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on tiis­tai­na 21.1. ja Yli­kii­min­gis­sä 4.2. Mukaan voi tul­la mil­loin vaan tai joka ker­ta. Kier­tu­een jär­jes­tää Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n Kylä­ki­säl­li­han­ke yhteis­työs­sä asu­kas­tu­pien ja asu­ka­syh­dis­tys­ten sekä kau­pun­kien ja kun­tien lii­kun­ta­toi­men kans­sa.

Hyvin­voin­ti­tu­pa jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la tiis­tai­sin 21.1., 18.2., 31.3. ja 28.4. kel­lo 10–12.

Kel­lon asu­kas­tu­val­la hyvin­voin­ti­tu­pa on kes­ki­viik­koi­sin 12.2., 25.3. ja 22.4. kel­lo 13–14.

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la kokoon­nu­taan hyvin­voin­nin mer­keis­sä tiis­tai­sin 4.2., 10.3., 14.4. ja 12.5. kel­lo 10–12.