Hau­Pan puheen­joh­ta­jak­si Mark­ku Koho­nen

Markku Kohonen. Kuva: HauPa

Hau­ki­pu­taan Pal­lo ry:n yli­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous valit­si sun­nun­tai­na 19.5. puheen­joh­ta­jak­seen vara­pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­neen Mark­ku Koho­sen.Hau­Pa on toi­mi­nut joh­to­kun­ta­ve­toi­ses­ti vail­la puheen­joh­ta­jaa vii­me jou­lu­kuun vuo­si­ko­kouk­ses­ta saak­ka. Yli­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous vuo­den lopus­sa päät­ti seu­raa­van kokouk­sen kokoon­kut­su­mi­ses­ta kun­nes puheen­joh­ta­ja löy­tyy.

Seu­ran uudek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin Tuo­mo Sora­kan­gas ja joh­to­kun­taa täy­den­net­tiin valit­se­mal­la mukaan Kari Pura­nen ja Pek­ka Has­si.