Hau­ki­pu­taan polii­si­van­ki­las­sa vaka­via puut­tei­ta

Oikeus­asia­mie­hen kans­lia suo­rit­ti ennal­ta ilmoit­ta­mat­to­man tar­kas­tuk­sen Oulun polii­si­lai­tok­sen Hau­ki­pu­taan polii­si­van­ki­laan huh­ti­kuus­sa.

Oikeus­asia­mies (OA) Pet­ri Jääs­ke­läi­nen piti hyvin ongel­mal­li­se­na, että vapau­ten­sa menet­tä­nei­den säi­ly­tys on jär­jes­tet­ty monel­ta osin epä­tyy­dyt­tä­vien ja jopa lain­vas­tais­ten väliai­kais­rat­kai­su­jen varaan vuo­si­kausik­si.

OA pitää tär­keä­nä, että sisä­mi­nis­te­riö ja Polii­si­hal­li­tus pyr­ki­vät nopeas­ti teke­mään rat­kai­su­ja Oulun polii­si­lai­tok­sen toi­mi­ti­lo­jen suh­teen. OA on pyy­tä­nyt sisä­mi­nis­te­riö­tä, Polii­si­hal­li­tus­ta ja Oulun polii­si­lai­tos­ta ilmoit­ta­maan toi­men­pi­teis­tään loka­kuun lop­puun men­nes­sä.