Hau­ki­pu­taan Ahmoil­le III-divi­sioo­na­mes­ta­ruus ja kar­sin­ta­paik­ka II-divi­sioo­naan

Ahmojen kolmosdivarin voittajajoukkueen vauhti ei aivan riittänyt voittoihin nousupeleissä. Kuvassa ylärivistä vasemmalta: Risto Liikka (päävalm.), Tero Juopperi, Jarkko Karvonen, Jesse Nenonen, Juho Laakso, Henri Hartikainen, Eemeli Heikkinen, Tuomas Nikkilä, Joni Määttä, Joonas Pyrhönen. Alarivi vasemmalta: Ville Torro, Oskari Eskola, Timo Kemppainen (mv.), Sakari Lyytikäinen, Väinö Heinonen, Sami Kuikka (mv.), Jere Koivukangas, Ville Ratilainen, Jere Nenonen, Samuli Halonen. Alhaalla kapteeni Panu Lipponen ja poika. Kuvasta puuttuvat: Esa-Pekka Kajosmäki, Antti Kallio, Mikko Saarela (mv.), Jesse Alanikula ja huoltaja Kalervo Manninen.

Ahmat otti lau­an­tai­na lois­ta­van esi­tyk­sen jäl­keen kol­mos­di­va­rin mes­ta­ruu­den Pyhä­joel­la. Ahmat voit­ti Pyhä­joen Joki-Kie­kon finaa­li­sar­jas­sa suo­raan kah­des­sa otte­lus­sa.

Per­jan­tai­nen ennä­ty­sy­lei­sön Hau­ki­pu­taan hal­lil­le kerän­nyt peli oli tasai­nen ja jän­nit­tä­vä, jon­ka Ahmat vei parem­man maa­li­vah­ti­pe­lin ja maa­lin­te­ko­te­hok­kuu­den ansios­ta 5–3, mut­ta lau­an­tai­na Pyhä­joel­la Ahmat täyt­ti täy­del­li­ses­ti ne odo­tuk­set, jot­ka lois­ta­vas­ti suju­neen run­ko­sar­jan jäl­keen jouk­ku­eel­le ase­tet­tiin. Ehdot­to­mas­ti sar­jan laa­duk­kain pelaa­jis­to sai pelin lok­sah­ta­maan koh­dil­le ja PJK:n oli todet­ta­va, että tasoe­ro oli kui­ten­kin aika sel­keä.

Ensim­mäi­nen erä oli vie­lä tasai­nen ja PJK ehkä mie­luum­min hie­man nis­kan pääl­lä, tilan­ne 1–0 PJK:lle. Toi­ses­sa eräs­sä Ahmat otti ohjat käsiin­sä, ja mitä pidem­mäl­le erä ete­ni, niin sitä sel­vem­min hal­lin­ta siir­tyi vie­ras­jouk­ku­eel­le. Maa­lit mer­kat­tiin Jere Neno­sel­le, Jark­ko Kar­vo­sel­le ja Oska­ri Esko­lal­le. Erän kruu­na­si vii­me sekun­neil­la Vil­le Rati­lai­sen teke­mä 4–2 joh­to­maa­li.
Kol­man­nen erän alus­sa PJK vie­lä yrit­ti kaven­nus­ta, mut­ta ajas­sa 41.05 otte­lun näky­vim­piin pelaa­jiin kuu­lu­van Esko­lan toi­nen maa­li 5–2:een nap­saut­ti koti­jouk­ku­een sel­kä­ran­gan. Vil­le Tor­ro kau­nis­te­li vie­lä nume­roi­ta 6–2:een ja lop­pu onkin his­to­ri­aa ja jouk­ku­een kap­tee­ni Panu Lip­po­nen sai nos­taa kan­nun mes­ta­ruu­den mer­kik­si.

Ensi vii­kon­lop­pu­na pelit jat­ku­vat kak­kos­di­va­rin kar­sin­noil­la, jois­sa pai­kois­ta kamp­pai­le­vat Ahmo­jen lisäk­si Et-Po -72 Yli­tor­niol­ta ja RoKi Rebels Rova­nie­mel­tä.
Lau­an­tai­na Ahmoil­la on vie­ras­pe­li Yli­tor­niol­la ja koti­pe­li Rebel­siä vas­taan on mer­kat­tu sun­nun­taik­si.