Hau­ki­pu­taal­la tun­keu­dut­tiin raken­nus­työ­maal­le — polii­si otti kiin­ni kak­si nos­tu­riin kii­ven­nyt­tä mies­tä

Oulun polii­si sai tors­tai­na iltayh­dek­sän jäl­keen ilmoi­tuk­sen, jon­ka mukaan Hau­ki­pu­taan Kaup­pa­ka­dul­la sijait­se­val­le raken­nus­työ­maal­le on tun­keu­tu­nut nuo­ri­soa. Ilmoi­tuk­sen mukaan tun­keu­tu­jat oli­vat kii­ven­neet työ­maa-alu­een nos­tu­riin.

Tapah­tu­ma­pai­kal­ta polii­si löy­si kak­si nos­tu­riin kii­ven­nyt­tä pari­kymp­pis­tä mies­tä. Toi­nen mie­his­tä saa­tiin las­keu­tu­maan alas puhut­ta­mal­la, mut­ta toi­nen alkoi hie­man las­keu­dut­tu­aan hei­tel­lä tava­roi­ta alas nos­tu­ris­ta. Heit­te­lyn seu­rauk­se­na muun muas­sa vie­rei­nen pel­ti­kat­to kär­si vahin­ko­ja.

Alas pääs­ty­ään mies läh­ti juok­se­maan polii­sia kar­kuun. Mies saa­tiin kiin­ni, jon­ka jäl­keen hän yrit­ti edel­leen pääs­tä irti polii­sien hal­lus­ta.

Oulu­lai­set 19- ja 20-vuo­ti­aat mie­het kul­je­tet­tiin kiin­nio­tet­tui­na polii­sin tiloi­hin. 20-vuo­tias­ta mies­tä epäil­lään toi­min­tan­sa vuok­si täs­sä vai­hees­sa vahin­gon­teos­ta ja hai­tan­teos­ta vir­ka­mie­hel­le.

Polii­si muis­tut­taa, että luva­ton oles­ke­lu raken­nus­työ­mail­la on kiel­let­tyä.