Hau­ki­pu­das-päi­vät tule­vat taas

Hau­ki­pu­das­päi­vät jär­jes­te­tään 7.–10.11. nyt jo 39. ker­ran. Tapah­tu­mat alka­vat tors­tai­na Tun­tei­siin-tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sil­la. Esil­lä Jatu­lin käy­tä­väl­lä on Eija Kor­tet­jär­ven ohjaa­man Put­taan fei­meim­mät potut -ryh­män näyt­te­ly mar­ras­kuun lop­puun saak­ka. Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa toteu­te­taan Peh­mo­le­lu­jen yö 7.–8.11.

Lau­an­tai­na on perin­tei­nen myy­jäis­päi­vä Jatu­lis­sa. Pöy­tä­vuo­kra on 30 euroa ja pöy­tiä voi vara­ta Han­nu Lil­ja­mol­ta hannu.liljamo(at)gmail.com. Myy­jäis­ten yhtey­des­sä pal­ki­taan Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­nen.

Uima­hal­lis­sa tapah­tuu, osal­lis­tua voi vaik­ka­pa meren­nei­to­uin­tiin. Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään urku­ma­ra­ton per­jan­tai-ilta­na ja sun­nun­tai­na on kir­kos­sa mes­su.

Teat­te­ri­kuo­pal­la on teat­te­rie­si­tyk­siä. Uute­na tapah­tu­ma­na on Hei­ton talol­la jär­jes­tet­tä­vä Hau­ki­pu­das lau­laa -tapah­tu­ma Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön joh­dol­la lau­an­tai-ilta­na. Lisää tie­toa Hau­ki­pu­das-päi­vis­tä: https://haukipudaspaivat.yhdistysavain.fi/tapahtumat/