GoArc­tic nouse­mas­sa Koi­te­lin toteut­ta­jak­si

Koi­te­lin kos­kia­lu­een ja Koi­te­lin­kos­ken­tien väli­sel­le suun­nit­te­lua­lu­eel­le on haet­tu toteut­ta­jaa, joka kehit­täi­si alu­een pal­ve­lui­ta. Hakuai­ka­na teh­tiin kak­si hake­mus­ta, jois­ta kii­min­ki­läis­ten Sir­pa Esko­lan ja Kir­si Esko­lan GoArc­tic Oy:n hake­mus täyt­ti kri­tee­rit.

GoArc­tic suun­nit­te­lee raken­ta­van­sa alu­eel­le noin 600 neliön suu­rui­sen raken­nuk­sen, joka sisäl­täi­si kah­vi­la- ja ravin­to­la­ti­lat, kokous- ja juh­la­ti­laa sekä sau­nan. GoArc­tic toi­mii Koi­te­lis­sa pal­ve­lui­den­tuot­ta­ja­na ja pitää kah­vi­laa Saha­saa­ren Tun­nel­ma­tu­vas­sa.

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee asi­aa ja valin­nee toteut­ta­jan tänään kokouk­ses­saan.