Esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa Oulus­sa pian

Perus­o­pe­tus­lain mukaan lap­sen on osal­lis­tut­ta­va vuo­den kes­tä­vään esio­pe­tuk­seen tai muu­hun esio­pe­tuk­sen tavoit­teet saa­vut­ta­vaan toi­min­taan oppi­vel­vol­li­suu­den alka­mis­ta edel­tä­vä­nä vuon­na. Vas­tuu lap­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta on huol­ta­jal­la.

Vuon­na 2013 syn­ty­neet lap­set aloit­ta­vat ensi elo­kuus­sa mak­sut­to­man esio­pe­tuk­sen.

Huol­ta­ja ilmoit­taa lap­sen­sa esio­pe­tuk­seen Oulus­sa säh­köi­sel­lä hake­muk­sel­la 14.–27.1. Link­ki säh­köi­seen hake­muk­seen on osoit­tees­sa: www.ouka.fi/esiopetus.