Epäil­ty­jen auto lumi­pen­kas­sa

Oulun hätä­kes­kuk­seen tuli kes­ki­viik­ko­na 24.4. alkuil­las­ta ilmoi­tus Yli­kii­min­gin hiih­to­ma­jan (Pyl­kön­mä­ki) lähei­syy­des­sä ole­vis­ta epäi­lyt­tä­vis­tä hen­ki­löis­tä. Polii­si­par­tio tapa­si pai­kal­ta kol­me hen­ki­löä ja hei­dän käy­tös­sään olleen lumi­penk­kaan juut­tu­neen ajo­neu­von.

Tar­kas­tuk­ses­sa polii­si havait­si lähei­syy­des­sä kiin­teis­tön, johon oli mur­tau­dut­tu. Lisäk­si ajo­neu­von sisäl­lä oli omai­suut­ta, jon­ka alku­pe­rää polii­si tut­kii. Hen­ki­löt ja ajo­neu­vo otet­tiin polii­sin suo­jiin. Polii­si laa­ti riko­sil­moi­tuk­sen var­kau­des­ta.