EL Yli­kii­min­ki val­mis­tau­tuu vire­ään vuo­teen

Elä­ke­lii­ton Yli­kii­min­gin yhdis­tys valit­si syys­ko­kouk­ses­saan edel­leen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si Rai­li Louk­ko­jär­ven. Hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä jat­ka­vat Esko Lin­dahl, Mai­ja Pit­kä­nen, Tuu­la Poh­jo­la, Mai­re Ukon­maa­na­ho ja Esko Vää­nä­nen. Uusi­na jäse­ni­nä aloit­ta­vat Toi­vo Pel­ko­nen, Sinik­ka Runt­ti, Paa­vo Saa­re­la, van­ha­na jat­kaa Ani­ta Virk­ku­la.

Kokous päät­ti korot­taa jäsen­mak­sua 15 euroon. Tule­va­na vuon­na toi­min­ta­suun­ni­tel­man mukaan yhdis­tyk­sel­lä on tulos­sa vire­ää toi­min­taa. Kuu­kausi­ko­koon­tu­mis­ten ja ker­ho­jen lisäk­si, luvas­sa on mat­ko­ja, teat­te­ria ja kon­sert­te­ja, lava­tans­sia ja karao­ke­kil­pai­lua.

Vuo­si 2020 on val­ta­kun­nal­li­ses­ti Elä­ke­lii­tos­sa juh­la­vuo­si, sil­lä 50 vuot­ta on kulu­nut Elä­ke­lii­ton perus­ta­mi­ses­ta. Juh­la­vuo­si huo­mioi­daan EL Yli­kii­min­gin toi­min­nas­sa juh­la­kah­veil­la ja osal­lis­tu­mal­la Tai­to perin­nök­si –kam­pan­jaan.