Eka­luok­ka­lais­ta ei tar­vit­se enää ilmoit­taa kou­luun Oulus­sa

Huol­ta­jan ei tar­vit­se enää ilmoit­taa las­taan kou­luun Oulus­sa. Jokai­sel­le tule­val­le eka­luok­ka­lai­sel­le teh­dään lähi­kou­lu­pää­tös osoit­teen perus­teel­la. Huol­ta­ja voi lukea pää­tök­sen kou­lu­pai­kas­ta Wil­ma-jär­jes­tel­mäs­tä 21.1.2019. Ilta­päi­vä­toi­min­ta­paik­kaa tulee hakea 21.1.–3.2.

Huol­ta­ja voi halu­tes­saan hakea lap­sel­leen kou­lu­paik­kaa myös muus­ta kuin lap­sel­le osoi­te­tus­ta lähi­kou­lus­ta. Muu­hun kau­pun­gin kou­luun hae­taan Wil­mas­sa ole­val­la säh­köi­sel­lä lomak­keel­la 21.1.–3.2.2019.

Vuon­na 2012 syn­ty­nei­den las­ten van­hem­mat saa­vat tar­kem­mat ohjeet hake­mi­seen Wil­mas­ta, lap­sen­sa päi­vä­ko­dis­ta ja perus­o­pe­tuk­sen oppaas­ta. Lähi­kou­lus­ta ja sen mää­räy­ty­mi­ses­tä ja muu­hun kou­luun hake­mi­ses­ta on lisä­tie­to­ja myös osoit­tees­sa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun.