Avus­tuk­sia yhdis­tyk­sil­le

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta on myön­tä­nyt Ran­ta­poh­jan alu­een yhdis­tys­ten toi­min­nan tuke­mi­sek­si koh­dea­vus­tuk­sia.

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tys sai 500 euroa Hau­ki­pu­das lau­laa -yhteis­lau­lu­ta­pah­tu­man äänen­tois­to­lait­teen vuo­kraan sekä lau­lu­vih­kos­ten ja julis­tei­den pai­na­tuk­seen.

Leu­van kyläyh­dis­tys sai 1 831,90 euroa kylä­ta­lon lat­tioi­den hio­mis-, lak­kaus- ja tar­vi­ke­ku­lui­hin.

Vep­sän kyläyh­dis­tys sai 1 000 euron avus­tuk­sen video­ty­kin hank­ki­mis­ta var­ten.

Ystä­väl­li­ses­ti Yli­kii­min­ki sai kah­vi­mu­kien han­kin­taan 337,20 euroa ja tie­do­tus­leh­ti Ter­vii­sin pai­na­tus­kus­tan­nuk­siin 2 000 euroa.

Yli-Iin reser­vi­läi­set ja Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys jäi­vät ilman koh­dea­vus­tus­ta, kos­ka hei­dän hake­muk­sen­sa pol­ku­pyö­rä­mars­sin jär­jes­tä­mi­ses­tä sekä latu­rei­tis­tön yllä­pi­dos­ta eivät kuu­lu avus­tuk­sen pii­riin.