Avo­tu­len­te­ko­kiel­to kumot­tiin

Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tos on kumon­nut aiem­min mää­rää­män­sä kiel­lon avo­tu­len­teos­ta, joka oli­si jat­ku­nut 11.6. saak­ka.

Kos­ka sää­ti­la muut­tui satei­sek­si, kiel­toa ei ole perus­tel­tua enää jat­kaa, tode­taan pelas­tus­lai­tok­sel­ta.

Ihmi­siä keho­te­taan kui­ten­kin seu­raa­maan Ilma­tie­teen lai­tok­sen anta­mia met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sia.