Asun­to­vau­nu tuhou­tui täy­sin palos­sa Iin Oja­ky­läl­lä

Oulun pelas­tus­lai­tos sai kel­lo 11.12 aikaan tors­tai­aa­mu­päi­väs­tä ilmoi­tuk­sen kes­ki­suu­res­ta raken­nus­pa­los­ta. Oma­ko­ti­ta­lon piha­pii­ris­sä ollut asun­to­vau­nu tuhou­tui täy­sin palos­sa Oja­ky­län Praa­van­tiel­lä.

Iin paloa­se­mal­ta ker­ro­taan palos­sa olleen leviä­mis­vaa­ra lähei­siin raken­nuk­siin, mut­ta pelas­tus­lai­tos sai estet­tyä palon leviä­mi­sen. Talon asu­kas soit­ti hätä­kes­kuk­seen huo­mat­tu­aan savun nouse­van vau­nun raken­teis­ta.

Palo oli ilmoi­tuk­sen aikaan alku­vai­hees­sa, mut­ta alkusam­mu­tus­vä­li­nei­tä ei ollut saa­ta­vil­la asuk­kai­den toi­mes­ta. Alu­eel­la oli palon sat­tues­sa veden­ja­ke­lu poik­ki eikä sam­mu­tus oli­si onnis­tu­nut puu­tar­ha­let­kul­la, pelas­tus­lai­tok­sel­ta ker­ro­taan.

Puo­len­päi­vän aikaan pelas­tus­lai­tok­sen yksi­köt oli­vat pois­tu­mas­sa palo­pai­kal­ta ja palon jäl­ki­var­tio oli jätet­ty talon asuk­kail­le. Sam­mu­tus­töi­hin osal­lis­tui seit­se­män pelas­tusyk­sik­köä: kol­me Iis­tä, kak­si Hau­ki­pu­taal­ta ja kak­si Oulus­ta.