Asu­ka­sil­ta uudel­la olo­huo­neel­la

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään uudel­la olo­huo­neel­la Joke­lan­tie 1:ssä tiis­tai­na 27.8. kel­lo 17–19.

Oulun kau­pun­gin Yhtei­sö­toi­min­ta on vuo­kran­nut Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton vie­res­tä tilat yhtei­söl­li­seen toi­min­taan elo­kuun alus­ta lukien.

Kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le avoi­mis­sa asu­ka­sil­lois­sa kes­kus­tel­laan ja käsi­tel­lään alu­een ja koko kau­pun­gin ajan­koh­tai­sia asioi­ta. Ajan­koh­tai­set asiat voi­vat liit­tyä esi­mer­kik­si alu­een pal­ve­lui­hin, tur­val­li­suu­teen, viih­tyi­syy­teen sekä yhtei­siin tapah­tu­miin. Asioi­ta tai tee­mo­ja voi ehdot­taa asu­ka­sil­to­jen aiheik­si.

Mukaan toi­vo­taan laa­jas­ti alu­een toi­mi­joi­ta. Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­ses­sä toi­mi­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta kun­ta­lai­sia ja alu­een yhdis­tyk­siä pyy­de­tään ilmoit­tau­tu­maan asu­ka­sil­to­jen puheen­joh­ta­jil­le.

Asu­ka­sil­ta on kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le avoin. Tar­jol­la on kah­vit.