Asu­ka­sil­ta Jatu­lis­sa

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa tors­tai­na 21.3. aihee­na on kun­ta­lais­ten olo­huo­ne ja ja lisäk­si kuul­laan Jatu­lin tule­vaan perus­kor­jauk­seen liit­ty­vis­tä kuu­lu­mi­sis­ta.

Lisäk­si mie­tit­tä­vä­nä on osal­li­suu­den ja yhtei­söl­li­syy­den vah­vis­ta­mi­nen. Kes­kus­te­lua käy­dään muun muas­sa vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­mas­ta. Mar­tin­nie­men Mart­ti kun­toon -työ­pa­jan annis­ta saa­daan myös tie­toa.

Asu­ka­sil­ta alkaa kel­lo 17 Jatu­lin tak­ka­huo­nees­sa.