Ari­nan hal­lin­to­neu­vos­to ja hal­li­tus valit­tiin

Ari­nan edus­ta­jis­to on valin­nut osuus­kun­nan hal­lin­to­neu­vos­ton jäse­niä kau­del­le 2019–2021 ja tilin­tar­kas­ta­jat vuo­del­le 2019.

Edus­ta­jis­to valit­si nimeä­mis­va­lio­kun­nan esi­tyk­sen mukai­ses­ti hal­lin­to­neu­vos­toon jat­ko­kau­del­le Ante­ro Aula­kos­ken Raa­hes­ta sekä Sofia Hus­son ja Ant­ti Hut­tu-Hil­tusen Yli­kii­min­gis­tä ja uusi­na jäse­ni­nä Vir­pi Jääs­kön jaMar­ja-Lee­na Kemp­pai­sen Oulus­ta, Mark­ku Maa­ran­non Limin­gas­ta sekä Lii­sa Ojan­ta­ka­sen Sii­ka­lat­val­ta. Tilin­tar­kas­ta­ji­na jat­ka­vat tois­tai­sek­si vali­tut KHT Esa Hart­tu­nen sekä KTH-yhtei­sö PwC Oy pää­vas­tuul­li­se­na tilin­tar­kas­ta­ja­na KTM, KHT Sami Pos­ti.

Hal­lin­to­neu­vos­to on toi­mie­lin, joka kokoon­tuu vähin­tään kol­mes­ti vuo­des­sa ja mm. vah­vis­taa kes­kei­set stra­te­giat ja talou­del­li­set tavoit­teet sekä valit­see hal­li­tuk­sen jäse­net. Hal­lin­to­neu­vos­to kokoon­tui 18.9. ja 30.11. Oulus­sa. Hal­lin­to­neu­vos­to valit­si kes­kuu­des­taan vuo­del­le 2019 puheen­joh­ta­jak­si Mat­ti Pik­ka­rai­sen ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Ant­ti Lato­lan, molem­mat Oulus­ta.

Hal­lin­to­neu­vos­ton nimeä­mis­va­lio­kun­nan esi­tyk­ses­tä hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat vuon­na 2019 Johan­na Blue­mink, Kari Jun­tu­nen ja Veli Raja­kan­gas Oulus­ta sekä Elsi Malk­ki Rova­nie­mel­tä. Ari­nan sään­tö­jen mukai­ses­ti hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mii osuus­kau­pan toi­mi­tus­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Puu­tio. Sih­tee­ri­nä jat­kaa osuus­kau­pan hal­lin­to­joh­ta­ja Paa­vo Härö.