Ari Ala­tos­sa­va jäi toi­sek­si kau­pun­gin­joh­ta­ja­ää­nes­tyk­ses­sä

Kau­pun­gin­val­tuus­to valit­si Ulla-Kir­sik­ka Vai­nion Rova­nie­men uudek­si kau­pun­gin­joh­ta­jak­si maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Valin­ta teh­tiin Ulla-Kir­sik­ka Vai­nion ja Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­van välil­lä äänin 35–16. Vir­ka­vaa­li toteu­tet­tiin sul­jet­tu­na lip­pu­ää­nes­tyk­se­nä.

Kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaa haki 22 hen­ki­löä, jois­ta 11 täyt­ti kel­poi­suuseh­dot. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Esko Lot­vo­nen jää eläk­keel­le ensi vuon­na.