Anja Neno­nen Elä­ke­lii­ton puheen­joh­ta­jak­si

Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sen uudek­si puheen­joh­ta­jak­si vuo­del­le 2018 on valit­tu Anja Neno­nen. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa 9.1. Vel­la­mo Puo­lak­ka. Muut hal­li­tuk­sen jäse­net ovat Sei­ja Aho, Rai­ja Have­ri­nen, Elsi Huo­vi­nen, Kaar­lo Kehus­maa, Rai­li Kos­ke­la, Timo Kos­ke­la, Ante­ro Pie­ti­lä, Pau­la Suu­ta­ri, Saka­ri Tolo­nen, Mark­ku Vei­jo­vaa­ra ja Rei­jo Vää­tä­jä. Yhdis­tyk­sen sih­tee­ri­nä jat­kaa Rai­li Kos­ke­la, mat­ka­vas­taa­va­na Elsi Huo­vi­nen ja rahastonhoitaja/kirjanpitäjänä Mer­vi Jyr­käs.

Tors­tai­ko­koon­tu­mi­set jat­ku­vat Iin seu­ra­kun­ta­ta­los­sa aina paril­li­sen vii­kon tors­tai­na kel­lo 12. Pai­kal­la voi olla vie­rai­li­ja ker­to­mas­sa jäse­niä kiin­nos­ta­vis­ta aiheis­ta tai on omaa ohjel­maa.

Yhdis­tyk­sen har­ras­te­toi­min­not ovat vil­kas­tu­neet ja moni­puo­lis­tu­neet vii­me vuo­si­na. Toi­min­not ovat jäse­nil­le ilmai­sia lukuu­not­ta­mat­ta pien­tä mak­sua jäse­nil­tä maa­nan­tain omas­ta vesi­jum­pas­ta Hau­ki­pu­taan Jatu­lin uima­hal­lis­sa, mis­sä on ammat­tioh­jaa­ja. Mui­ta har­ras­te­ryh­miä ovat muun muas­sa kuo­ro, kun­to­sa­li, kevyt­jump­pa, boccia, karao­ke ja vapaa­eh­tois­toi­min­ta. Ryh­miä ohjaa­vat yhdis­tyk­sen omat nime­tyt jäse­net. Ohjel­mas­sa on myös teat­te­ri- ja vir­kis­tys­mat­ko­ja. Uudet jäse­net ovat aina ter­ve­tul­lei­ta yhdis­tyk­seen.

Yhdis­tyk­sen koti­si­vul­la osoit­tees­sa www.elakeliitto.fi/ii on muun muas­sa toi­min­ta­ka­len­te­ri, aika­tau­lut har­ras­te­ryh­mil­le ja ohjaa­jien nimet. Yhdis­tyk­sen ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta ilmoi­te­taan myös Ran­ta­poh­jan seu­ra­toi­min­ta­pals­tal­la.