Hau­Pa pelaa vii­ko­lop­pu­na Jatu­lis­sa

HauPan nuorten futsal-joukkue valmentajineen ylsi hopeaan SM-finaaliissa viime kaudella.

Hau­ki­pu­taan Pal­lon U19 fut­sal-jouk­kue puo­lus­taa alka­neel­la kau­del­la SM-hope­aa. Alka­neel­la kau­del­la on taka­na yksi kier­ros (tur­naus­muo­toi­nen) ja sar­ja­joh­ta­jan paik­ka.
Hau­Pan jouk­ku­ees­sa pelaa pää­asias­sa oman seu­ran kas­vat­te­ja täy­den­net­ty­nä Kuren­poi­kien (kak­soi­se­dus­tus) kol­mel­la pelaa­jal­la.

HauPa:lla on yhteis­työ­seu­ra­so­pi­mus Ter­va­rei­den kans­sa. Tämä mah­dol­lis­taa nuor­ten pelaa­jien pelaa­mi­sen myös mies­ten Fut­sal Lii­gas­sa.

Hau­Pan pelaa­jis­ta nel­jä on vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa Ter­va­rei­den mie­his­tös­sä. He ovat esi­tyk­sil­lään olleet vah­vas­ti muka­na hank­ki­mas­sa kau­den ensim­mäi­siä sar­ja­pis­tei­tä. Ter­va­rei­den pis­te­pörs­sin kär­jes­sä on Tane­li Koho­nen (7+1). Lisäk­si har­joi­tus­rin­gis­sä on kak­si muu­ta pelaa­jaa.

Suo­men U19 Fut­sal maa­jouk­ku­ees­sa pelaa nel­jä Hau­pan pela­jaa. Heis­tä kol­me on seu­ran omia kas­vat­te­ja San­te­ri Koho­nen -01, Toni Kaik­ko­nen -01 ja Tane­li Koho­nen -02. Lisäk­si muka­na on Art­tu Niel­me­lä -00, kas­vat­ta­ja­seu­ra Kuren­po­jat. Pojat pela­si­vat maa­jouk­kue­his­to­rian ensim­mäi­set maa­ot­te­lut kesä­kuun alus­sa Kroa­tias­sa. Itse­näi­syys­päi­vä­vii­kol­la he ovat valit­tui­na Tans­kaan pelaa­maan kak­sois­maa­ot­te­lut Ruot­sia vas­taan.

Hau­Pan U19 sel­vi­si myös Mies­ten Fut­sal Cup:n 3. kier­rok­sel­le. Pelis­sä tuli tap­pio Vaa­san Kiis­tol­le, jon­ka pelaa­ja­run­ko muo­dos­tui vii­ma kau­del­la Mies­ten Lii­ga pelan­neis­ta.

Hau­Pan fut­sal-jouk­ku­een peliä voi käy­dä seu­raa­mas­sa esi­mer­kik­si ensi sun­nun­tai­na Jatu­lis­sa, mis­sä ensim­mäi­nen peli alkaa klo 11.