Vuo­deo­sas­to­toi­min­ta isom­piin yksi­köi­hin

Auli Haa­pa­la Ter­veys­kes­kus­ten vuo­deo­sas­to­jen mää­rä vähe­nee vii­den vuo­den kulues­sa,  mikä­li val­mis­teil­la ole­van sote-uudis­tuk­sen lin­jauk­set toteu­tu­vat. Asia herät­tää kes­kus­te­lua ja huol­ta­kin. Mis­tä on kysy­mys? Maa­kun­nan sote-pal­ve­lu­verk­ko­luon­nok­sen mukaan tavoit­tee­na on, että ikäih­mi­nen saa ja voi asua  omas­sa kodis­sa ja eri­lai­sis­sa asu­mi­sym­pä­ris­töis­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään tar­vit­se­man­sa tuen ja pal­ve­lu­jen tur­vin. Kukaan ei asu ter­veys­kes­kuk­sen vuo­deo­sas­tol­la eikä pit­kä­ai­kai­ses­ti lai­tos­hoi­dos­sa. Kun toi­min­ta­ky­ky ei…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus