Van­huk­set jump­paa­vat tie­to­ko­neen äärel­lä

Auli Haa­pa­la Digi­kum­mi käy neu­vo­mas­sa kädes­tä pitäen ikäih­mis­tä hänen kodis­saan tai pal­ve­lu­ko­dis­sa tie­to­ko­neen tai tabel­tin käy­tös­sä. Ruu­dul­la näkyy lähe­tys  jos­tain Oulun­kaa­ren toi­mi­pis­tees­tä, mis­sä fysio­te­ra­peut­ti vetää jump­paa tai hoi­ta­ja lukee vaik­ka­pa uuti­sia. Ruu­dun väli­tyk­sel­lä osa­not­ta­jat voi­vat myös kom­mu­ni­koi­da kes­ke­nään. Tämä ei ole tule­vai­suu­den visio, vaan arkea jo nykyi­sin tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sis­ta myös ikäih­mi­sen kes­kuu­des­sa Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män alu­eel­la, mis­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus