Smoot­hie ter­veel­li­nen väli­pa­la

Kiviniemen koululaiset äänestivät parhaat smoothie-reseptit. Kolmas puolukkasmoothie oli marttojen suosikki.

Auli Haa­pa­la, Hau­ki­pu­das – Tie­sit­kö, että 1,5-litran kokis­pul­lo sisäl­tää 64 pala­so­ke­rin ver­ran soke­ria? 300 gram­man suu­rui­sen kark­ki­pus­sin syön­ti mer­kit­see 70 palan soke­ri­pa­lan annos­ta. Näi­tä fak­to­ja ja vink­ke­jä ter­veel­li­sem­pään ruo­ka­va­lioon ja väli­pa­loi­hin oli­vat Kivi­nie­men kou­lun oppi­lail­le ker­to­mas­sa Tak­ku­ran­nan mar­tat vii­me tors­tai­na ja per­jan­tai­na kou­lul­la jär­jes­te­tyil­lä kak­si­päi­väi­sil­lä ruo­ka­mes­suil­la. – Tuot­teen sisäl­tä­män soke­ri­mää­rän arvioin­tia hel­pot­taa, kun sen suh­teut­taa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus