Lii­al­li­nen some­tus näkyy ryh­dis­sä – Some­nis­kas­ta kär­si­vät jopa ylä­as­tei­käi­set

Ryhtiongelmia voi helpottaa kotoa löytyvillä välineillä. Tässä liikkeessä rintakehä aukeaa hyvin ja lavat ovat lähellä toisiaan, ja ihminen on huomaamattaan hyvässä ryhdissä.

Äly­pu­he­lin löy­tyy tätä nykyä usean ihmi­sen kädes­tä aina pik­ku­lap­ses­ta vaa­riin. Äly­lait­tei­den lii­al­li­nen käyt­tö ei kui­ten­kaan ole hyväs­tä ja se aiheut­taa kehol­lem­me monia vai­vo­ja. Yksi näky­vim­mis­tä äly­pu­he­li­men aiheut­ta­mis­ta vai­vois­ta on some­nis­ka, eli vää­räs­tä äly­pu­he­li­men kat­so­mis­a­sen­nos­ta joh­tu­vat ryh­ti- ja nis­kaon­gel­mat. Äly­lait­tei­ta pide­tään useim­mi­ten mata­lam­mal­la kor­keu­del­la kuin vaik­ka­pa tie­to­ko­neen näyt­töä ja käyt­tä­jä jou­tuu­kin las­ke­maan pään­sä jopa 60 asteen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus